Сравни
0 Количка
Категории

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

 

 

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по договор № BG-RRP-3.005- 5331- C01

 

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

 

По проекта ще бъдат изпълнени две основни дейности: 
- Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения – Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително и управление на PPC (pay-per-click) реклама и;
- Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията - Изграждане на система за архивиране на информация

 

Краен получател: „ТЕХНИКА БГ – ГРУП“ ЕООД
 
Обща стойност: 20 000лв., 100% безвъзмездна финансова помощ.
 
Начало: 24.07.2023г.
Край:     24.07.2024г.
Място на изпълнение: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“, № 67

 

 

0