Сравни
0 Количка
Категории

Общи условия

 
Условия за използване на Сайта - www.technika.bg
 
Предмет
 
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ТЕХНИКА БГ - ГРУП“ ЕООД, гр. Ямбол, бул. Граф Игнатиев 67, ЕИК BG128545324, представлявано от Костадин Колев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.technika.bg”, наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН”.
 
 
Данни за доставчика
 
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика:
„ТЕХНИКА БГ - ГРУП“ ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, бул. Граф Игнатиев 67;
3. Данни за кореспонденция: гр. Ямбол, бул. Граф Игнатиев 67;
e-mail:  info@technika.bg, e-mail: k.kolev@technika.bg;
тел.: +35946665566; +359887725960
4. Дружеството
„ТЕХНИКА БГ - ГРУП“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG128545324
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №  104570/ 2012 г.
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 128545324
 
 
Общи
 
От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Онлайн магазина не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
 
 
Цени
 
Представените на Онлайн магазина цени са в български лева с ДДС и включват всички данъци и такси, валидни към момента на публикуването им. Онлайн магазинът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Онлайн магазина поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Възможно е несъответствие с цените в нашите физически магазини.
 
Посочените като ПЦД (Препоръчителна цена на дребно) и задраскани са индикативни, препоръчителни цени на дребно, предоставени от производителя (вносителя или дистрибутора) на конкретната марка за магазинната мрежа.
 
Означените с икона „ХИТ“ продукти са едни от най-продаваните за съответна група стоки. Цените може да са намалени, да се задържат на едно равнище за продължителен период от време или да се променят (включително да се увеличат) преди, по време или след като са обозначени с икона „ХИТ“. В този смисъл означението на продуктите с икона „ХИТ“ не е определено от някакъв тип промоция, а е резултат от решението на онлайн магазина да обърне внимание на клиентите си към тeзи продукти.
 
 
Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове
 
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.technika.bg предоставя гаранционна карта (възможно е да не е попълнена, ако се намира вътре в уреда) с данните на стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

 

Гаранцията губи валидност:
 
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
е) при използване на уреда за професионални цели.
 
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
 
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП  ТУК
На телефон 0898905959 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
 
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към  Комисия за защита на потребителите . При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта  ОРС
 
Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.
Всички предлагани в онлайн магазина стоки са предназначени само за битови нужди.
 
 
Поръчки
 
Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата в Онлайн магазина.
 
 
Плащане
 
Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез наложен платеж, с банкова карта или с банков превод.

 

Всички плащания се извършват само в български лева. 
При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера пощенски паричен превод или касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.
Съгласно ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка.

 

 

Договор

 

Договорът за продажба от разстояние между Онлайн магазина и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Онлайн магазина.  

 

Онлайн покупка на изплащане
Може да кандидатствате за отпускане на кредит. Кандидатстването се извършва само онлайн съгласно посочените процедури.

 

 

Доставка

 

Получаването на стоката става само, след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.
Сроковете за доставка на всяко изделие, поръчано чрез онлайн магазина, са от 1 до 3 работни дни.
Срокът може да бъде и друг, ако това е посочено за самото изделие. Срокът за доставка започва да тече от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) доставката се извършва до входа на сградата.  
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Онлайн магазина/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади.

 

 

Преглед на стоката. Рекламации

 

При получаването на стоката получателят е длъжен незабавно да я отвори и прегледа пред куриера за транспортен дефект /счупване или одраскване/ и придружаващите я аксесоари и документи.  
Ако се установи дефект или липса, незабавно трябва да се изготви констативен протокол за увредена пратка съвместно с куриера. След това той ще си вземе обратно уреда, а ние ще доставим друг. Към стоката трябва да има:
гаранционна карта (тя е залепена в плик, върху опаковката на уреда или е вътре в опаковката);
касова бележка, издадена от куриерската служба при плащане в брой при наложен платеж под формата на „Разписка за пощенски превод;
фактура (в случай, че е пожелана) - може да се намери в електронната поща. При непосочена ел. поща, фактурата ще бъде в плик, залепен върху опаковката на уреда.
Определен тип уреди изискват монтаж от специализирани фирми - климатици, уреди работещи на газ и др. Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и гаранционната карта. В случай, че не бъдат спазени условията за монтаж е възможно повреда на изделието и гаранцията на уреда да не бъде валидна.
 
 
Отказ от сключен договор от разстояние
 
1. На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите с недвусмислено заявление. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.  
Ще отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. 

 

2. Правото на отказ на потребителя от договора не се прилага за:
- доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 
- доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 
- доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Такива могат да бъдат:  преси и маши, сешоари, уреди за маникюр и педикюр, машинки за подстригване, тримери, самобръсначки, епилатори, инхалатори, електрически четки за зъби, уреди против паразити, електростимулатори, отслабващи клинове и подобни;
 
- доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
- доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.

 

3. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8. от ЗЗП.
 Ако потребител упражни правото си на отказ, след като е използвал стоките до степен, която превишава необходимото за установяване естеството, характеристиките и доброто им функционирането, той не губи правото си на отказ от договора, но отговоря за евентуално намалената стойност на стоките!
 
Доставчикът отбива от заплатената сума 15% и възстановява на потребителя остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена опаковка/; Доставчикът отбива от заплатената сума 25% и възстановява на потребителя остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е с видими следи и / или дефекти, които са резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й.

 С цел да установи естеството, характеристиките и доброто функционирането на стоките потребителят следва да борави със стоките и да ги изпробва така, както това би му било разрешено в магазин. Например потребителят следва само да пробва дадена дреха, но не и да я носи. Следователно, по време на срока, в който може да се откаже от договора, потребителят следва да борави със стоките и да ги изпробва, като полага необходимата грижа. Можете да изпробвате стоката, но не и да я ползвате. Ако си купите прахосмукачка, можете да я включите в електрическата мрежа, за да направите проверка, но не можете да чистите с нея. Стоката не трябва да бъде употребявана през тези 14 дни, защото връщането означава, че ние трябва да можем да я продадем на друг.
 Потребителят трябва да представи на Онлайн магазина стоката в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности и документи, вкл. документите за покупката.

 

4. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Онлайн магазина не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Онлайн магазина за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Онлайн магазина рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
Потребител означава физическо лице, ползвател по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 
5. За определени продукти обявени за продажба в сайта, може да се прилагат условията за индивидуална поръчка (съгл. разпоредбите на чл. 57 от ЗЗП, като същите не подлежат на връщане на основание чл. 50 от ЗЗП) или да бъде поискан депозит (капаро) преди доставката. Депозит може да Ви бъде поискан за уреди обозначени със срок на доставка 10 и повече дни, както и за уреди с цена над 1000 лв. При поръчка на такъв продукт, потребителят ще бъде предварително уведомен за условията. Към доставка се пристъпва след изричното съгласие на потребителя с посочените условия. 
 
 
Използване на лични данни
 
Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на Онлайн магазина 
При спазването на настоящата политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.
Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, кандидатствате за кредит, и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
- В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
- Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.
- Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
- В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
- В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
- Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.
В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.
Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.
Уведомяваме Ви, че с цел правилното функциониране на програма Коректен магазин на  Pazaruvaj.com  ( arukereso.hu  Kft. Адрес: 1074 Budapest, Rakoczi ut 70-72., Дан. номер: HU13282156, Рег. №: 01-09-727285) след направени тук покупки имейлът на клиента, както и имената на закупените стоки ще бъдат предоставени на Pazaruvaj.com.
Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.
Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.
Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до нас. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичността на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.
На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.
Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.
 
 
Други
 
Онлайн магазина се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Онлайн магазина си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

 

 

 

0